Poistenie cestného dopravcu

Pri posudzovaní rizika v poistení cestného dopravcu je potrebné hneď na začiatku rozlíšiť, aký druh prepravy vykonávate. Či sa jedná o prepravu osôb alebo prepravu tovaru. Ak sa jedná o prepravu tovaru, je dôležité, či je preprava tovaru vykonávaná iba na území Slovenskej republiky alebo aj do zahraničia. Zvláštnym druhom prepravy je tzv. “kabotáž“, t.j. preprava iba na území iného štátu ako Slovenskej republiky. Pri výbere vhodného komplexného poistenia cestného dopravcu je potrebné zohľadňovať hlavne ustanovenia nasledovných zákonov:

 • Zákon o cestnej doprave číslo 56/2012 Z.z. v platnom znení
 • Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) číslo 11/1975 Z.z. v platnom znení
 • Občiansky zákonník číslo 40/1964 Z.z. v platnom znení
 • Obchodný zákonník číslo 513/1991 Z.z. v platnom znení
 • Zákonník práce číslo 311/2001 Z.z. v platnom znení
 • Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla číslo 381/2001 Z.z. v platnom znení
 • Zákon o cestnej premávke číslo 8/2009 Z.z. v platnom znení
 • Zákon o zdravotnom poistení číslo 580/2004 Z.z. v platnom znení
 • Zákon o sociálnom poistení číslo 461/2003 Z.z. v platnom znení
 • a mnohé ďalšie...

Pri poisťovaní vnútroštátneho cestného dopravcu sa jeho komplexné poistenie skladá hlavne z nasledovných druhov poistenia:

 • poistenie zodpovednosti za škody na tovare spôsobené vnútroštátnou prepravou
 • poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody spôsobené tretím osobám
 • povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel
 • havarijné poistenie motorových vozidiel
 • poistenie vyprostenia a odťahu motorového vozidla
 • poistenie zodpovednosti zamestnanca voči zamestnávateľovi
 • poistenie majetku
 • poistenie právnej pomoci

Pri poisťovaní medzinárodného cestného dopravcu sa jeho komplexné poistenie skladá hlavne z nasledovných druhov poistenia:

 • poistenie zodpovednosti za škody na tovare spôsobené medzinárodnou prepravou (CMR)
 • poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody spôsobené tretím osobám
 • povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel
 • havarijné poistenie motorových vozidiel
 • poistenie vyprostenia a odťahu motorového vozidla
 • poistenie zodpovednosti zamestnanca voči zamestnávateľovi
 • poistenie majetku
 • poistenie liečebných nákladov vodičov v zahraničí
 • poistenie neschopnosti splácať záväzky z titulu používania platobných kariet na PHM
 • poistenie právnej pomoci

Pri poisťovaní cestného dopravcu, ktorý vykonáva prepravu osôb, sa jeho komplexné poistenie skladá hlavne z nasledovných druhov poistenia:

 • poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody spôsobené tretím osobám, vrátane poistenia zodpovednosti za prevzatú batožinu
 • povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel
 • havarijné poistenie motorových vozidiel
 • poistenie vyprostenia a odťahu motorového vozidla
 • poistenie zodpovednosti zamestnanca voči zamestnávateľovi
 • poistenie majetku
 • poistenie liečebných nákladov vodičov v zahraničí
 • poistenie neschopnosti splácať záväzky z titulu používania platobných kariet na PHM
 • poistenie právnej pomoci

Kontakt

All Public Service s.r.o.
Zlievárenská 1/227
949 01 Nitra

Newsletter

Copyright © 2018 PoctivePoistenie.sk | All Rights Reserved

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x